دکتر نسترن حاجی مقصودی

عمومی عمومی

دکتر نسترن حاجی مقصودی http://drdr.ir/doctor/12368/دکتر-نسترن-حاجی-مقصودی/ http://drdr.ir/doctor/12368/دکتر-نسترن-حاجی-مقصودی/ 134132 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نسترن حاجی مقصودی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نسترن حاجی مقصودی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب