دکتر سمانه السادات حجازیان یزدی

عمومی عمومی

دکتر سمانه السادات حجازیان یزدی http://drdr.ir/doctor/12375/دکتر-سمانه-السادات-حجازیان-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/12375/دکتر-سمانه-السادات-حجازیان-یزدی/ 116478 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سمانه السادات حجازیان یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سمانه السادات حجازیان یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب