دکتر محمدمهدی حسن پوراشکذری

عمومی عمومی

دکتر محمدمهدی حسن پوراشکذری http://drdr.ir/doctor/12378/دکتر-محمدمهدی-حسن-پوراشکذری/ http://drdr.ir/doctor/12378/دکتر-محمدمهدی-حسن-پوراشکذری/ 94706 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدمهدی حسن پوراشکذری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدمهدی حسن پوراشکذری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب