دکتر سمیه سادات حسینی دزکی

عمومی عمومی

دکتر سمیه سادات حسینی دزکی http://drdr.ir/doctor/12387/دکتر-سمیه-سادات-حسینی-دزکی/ http://drdr.ir/doctor/12387/دکتر-سمیه-سادات-حسینی-دزکی/ 126308 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سمیه سادات حسینی دزکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سمیه سادات حسینی دزکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب