دکتر مهدی حلوانی

عمومی عمومی

دکتر مهدی حلوانی http://drdr.ir/doctor/12393/دکتر-مهدی-حلوانی/ http://drdr.ir/doctor/12393/دکتر-مهدی-حلوانی/ 97130 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهدی حلوانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدی حلوانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب