دکتر روح اله حیدری

متخصص داخلی

دکتر روح اله حیدری http://drdr.ir/doctor/12397/دکتر-روح-اله-حیدری/ http://drdr.ir/doctor/12397/دکتر-روح-اله-حیدری/ 92838 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532571404 0
یزد یزد بیمارستان آیت اله خاتمی
اطلاعات مطب دکتر روح اله حیدری

آدرس مطب دکتر روح اله حیدری

هرات - بیمارستان آیت اله خاتمی
پزشکان مرتبط