دکتر فائزه السادات حیدری خورمیزی

عمومی عمومی

دکتر فائزه السادات حیدری خورمیزی http://drdr.ir/doctor/12398/دکتر-فائزه-السادات-حیدری-خورمیزی/ http://drdr.ir/doctor/12398/دکتر-فائزه-السادات-حیدری-خورمیزی/ 130137 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فائزه السادات حیدری خورمیزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فائزه السادات حیدری خورمیزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب