دکتر نعیمه حیرانی زاده

متخصص جراح عمومی

دکتر نعیمه حیرانی زاده http://drdr.ir/doctor/12399/دکتر-نعیمه-حیرانی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/12399/دکتر-نعیمه-حیرانی-زاده/ 127344 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد (مطب اول:) بلوار طالقانی، جنب آزمایشگاه مرکزی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیا - (مطب دوم:) خیابان فرخی، بیمارستان فرخی، کلینیک فرخی، طبقه زیرزمین
اطلاعات مطب دکتر نعیمه حیرانی زاده

آدرس مطب دکتر نعیمه حیرانی زاده

یزد - (مطب اول:) بلوار طالقانی، جنب آزمایشگاه مرکزی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیا - (مطب دوم:) خیابان فرخی، بیمارستان فرخی، کلینیک فرخی، طبقه زیرزمین
تلفن مرکز
03537261505-9