دکتر فاطمه خالقی دهشیری

عمومی عمومی

دکتر فاطمه خالقی دهشیری http://drdr.ir/doctor/12401/دکتر-فاطمه-خالقی-دهشیری/ http://drdr.ir/doctor/12401/دکتر-فاطمه-خالقی-دهشیری/ 115360 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فاطمه خالقی دهشیری
پزشکان مرتبط