دکتر فرخنده خالقی دهشیری

عمومی عمومی

دکتر فرخنده خالقی دهشیری http://drdr.ir/doctor/12402/دکتر-فرخنده-خالقی-دهشیری/ http://drdr.ir/doctor/12402/دکتر-فرخنده-خالقی-دهشیری/ 131385 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فرخنده خالقی دهشیری
پزشکان مرتبط