دکتر وحید خباز

عمومی عمومی

دکتر وحید خباز http://drdr.ir/doctor/12404/دکتر-وحید-خباز/ http://drdr.ir/doctor/12404/دکتر-وحید-خباز/ 114284 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر وحید خباز ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر وحید خباز
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب