دکتر رضا خبازیان

عمومی عمومی

دکتر رضا خبازیان http://drdr.ir/doctor/12405/دکتر-رضا-خبازیان/ http://drdr.ir/doctor/12405/دکتر-رضا-خبازیان/ 122045 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر رضا خبازیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رضا خبازیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب