آزمایشگاه دکتر خبازیان

آزمایشگاه دکتر خبازیان

عمومی عمومی

آزمایشگاه دکتر خبازیان http://drdr.ir/doctor/12406/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان/ http://drdr.ir/doctor/12406/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان/ 113203 http://drdr.ir/images/site/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان-12406.jpg http://drdr.ir/images/site/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان-12406.jpg 0
یزد یزد بلوار شهید دشتی، روبروی بوستان ناجی
اطلاعات آزمایشگاه دکتر خبازیان
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - بلوار شهید دشتی، روبروی بوستان ناجی
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط