دکتر حسین خداکرم تفتی

عمومی عمومی

دکتر حسین خداکرم تفتی http://drdr.ir/doctor/12408/دکتر-حسین-خداکرم-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/12408/دکتر-حسین-خداکرم-تفتی/ 52738 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حسین خداکرم تفتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسین خداکرم تفتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب