دکتر فائزه السادات خردنژاد

عمومی عمومی

دکتر فائزه السادات خردنژاد http://drdr.ir/doctor/12411/دکتر-فائزه-السادات-خردنژاد/ http://drdr.ir/doctor/12411/دکتر-فائزه-السادات-خردنژاد/ 122238 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فائزه السادات خردنژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فائزه السادات خردنژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب