دکتر سعید حسین خلیل زاده

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر سعید حسین خلیل زاده http://drdr.ir/doctor/12415/دکتر-سعید-حسین-خلیل-زاده/ http://drdr.ir/doctor/12415/دکتر-سعید-حسین-خلیل-زاده/ 57204 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر سعید حسین خلیل زاده
تلفن مرکز
03537264181
پزشکان مرتبط