دکتر امیربهنام خوارزمی

عمومی عمومی
دکتر امیربهنام خوارزمی http://drdr.ir/doctor/12417/دکتر-امیربهنام-خوارزمی/ http://drdr.ir/doctor/12417/دکتر-امیربهنام-خوارزمی/ 129990 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر امیربهنام خوارزمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر امیربهنام خوارزمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط