دکتر مرتضی دانائیان

دکتر مرتضی دانائیان

قلب کودکان

دکتر مرتضی دانائیان http://drdr.ir/doctor/12419/دکتر-مرتضی-دانائیان/ http://drdr.ir/doctor/12419/دکتر-مرتضی-دانائیان/ 122452 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-دانائیان-12419.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-دانائیان-12419.jpg
یزد یزد بلوار جمهوری اسلامی، کلینیک کرمی، بیمارستان افشار
اطلاعات مطب دکتر مرتضی دانائیان

آدرس مطب دکتر مرتضی دانائیان

یزد - بلوار جمهوری اسلامی، کلینیک کرمی، بیمارستان افشار
تلفن مرکز
03531602170
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط