درمانگاه فارابی

عمومی عمومی

درمانگاه فارابی http://drdr.ir/doctor/1242/درمانگاه-فارابی/ http://drdr.ir/doctor/1242/درمانگاه-فارابی/ 46585 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بلوار طالقانی - جنب داروخانه دکتر غنی پور - طبقه دوم
اطلاعات درمانگاه فارابی

آدرس مرکز

ساری - بلوار طالقانی - جنب داروخانه دکتر غنی پور - طبقه دوم
تلفن مرکز
01133280104
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط