دکتر شهاب الدین دره شیری

عمومی عمومی
دکتر شهاب الدین دره شیری http://drdr.ir/doctor/12423/دکتر-شهاب-الدین-دره-شیری/ http://drdr.ir/doctor/12423/دکتر-شهاب-الدین-دره-شیری/ 134274 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر شهاب الدین دره شیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر شهاب الدین دره شیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط