دکتر جلال دستجردی

عمومی عمومی

دکتر جلال دستجردی http://drdr.ir/doctor/12426/دکتر-جلال-دستجردی/ http://drdr.ir/doctor/12426/دکتر-جلال-دستجردی/ 112667 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر جلال دستجردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر جلال دستجردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب