دکتر جلال دستجردی

عمومی

دکتر جلال دستجردی http://drdr.ir/doctor/12426/دکتر-جلال-دستجردی/ http://drdr.ir/doctor/12426/دکتر-جلال-دستجردی/ 112667 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر جلال دستجردی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط