دکتر سمیه دهقان نیری

عمومی عمومی

دکتر سمیه دهقان نیری http://drdr.ir/doctor/12446/دکتر-سمیه-دهقان-نیری/ http://drdr.ir/doctor/12446/دکتر-سمیه-دهقان-نیری/ 129540 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سمیه دهقان نیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سمیه دهقان نیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب