دکتر فرزانه السادات دهقان نیری

عمومی عمومی

دکتر فرزانه السادات دهقان نیری http://drdr.ir/doctor/12447/دکتر-فرزانه-السادات-دهقان-نیری/ http://drdr.ir/doctor/12447/دکتر-فرزانه-السادات-دهقان-نیری/ 137418 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فرزانه السادات دهقان نیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فرزانه السادات دهقان نیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب