دکتر معصومه دهقان نیری

عمومی عمومی

دکتر معصومه دهقان نیری http://drdr.ir/doctor/12448/دکتر-معصومه-دهقان-نیری/ http://drdr.ir/doctor/12448/دکتر-معصومه-دهقان-نیری/ 113346 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر معصومه دهقان نیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر معصومه دهقان نیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب