دکتر زبیده دهقانپور فراشاه

عمومی عمومی

دکتر زبیده دهقانپور فراشاه http://drdr.ir/doctor/12450/دکتر-زبیده-دهقانپور-فراشاه/ http://drdr.ir/doctor/12450/دکتر-زبیده-دهقانپور-فراشاه/ 72668 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زبیده دهقانپور فراشاه ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زبیده دهقانپور فراشاه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب