دکتر سعدیه دهقانی فیروزآبادی

عمومی عمومی

دکتر سعدیه دهقانی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/12457/دکتر-سعدیه-دهقانی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12457/دکتر-سعدیه-دهقانی-فیروزآبادی/ 139114 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سعدیه دهقانی فیروزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سعدیه دهقانی فیروزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب