دکتر کتایون دینیاریان

عمومی عمومی

دکتر کتایون دینیاریان http://drdr.ir/doctor/12461/دکتر-کتایون-دینیاریان/ http://drdr.ir/doctor/12461/دکتر-کتایون-دینیاریان/ 99708 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر کتایون دینیاریان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کتایون دینیاریان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب