دکتر سمیه ذبیحی محمودآبادی

عمومی عمومی

دکتر سمیه ذبیحی محمودآبادی http://drdr.ir/doctor/12463/دکتر-سمیه-ذبیحی-محمودآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12463/دکتر-سمیه-ذبیحی-محمودآبادی/ 127967 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سمیه ذبیحی محمودآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سمیه ذبیحی محمودآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب