دکتر فرزانه ردائی

عمومی عمومی

دکتر فرزانه ردائی http://drdr.ir/doctor/12474/دکتر-فرزانه-ردائی/ http://drdr.ir/doctor/12474/دکتر-فرزانه-ردائی/ 115943 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فرزانه ردائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فرزانه ردائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب