دکتر شهره رستگار

عمومی عمومی

دکتر شهره رستگار http://drdr.ir/doctor/12475/دکتر-شهره-رستگار/ http://drdr.ir/doctor/12475/دکتر-شهره-رستگار/ 114843 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر شهره رستگار ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر شهره رستگار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب