دکتر سمانه رسولی ثانی آبادی

عمومی عمومی

دکتر سمانه رسولی ثانی آبادی http://drdr.ir/doctor/12477/دکتر-سمانه-رسولی-ثانی-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/12477/دکتر-سمانه-رسولی-ثانی-آبادی/ 123719 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سمانه رسولی ثانی آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سمانه رسولی ثانی آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب