دکتر محمدمهدی رشیدی عزآبادی

عمومی عمومی

دکتر محمدمهدی رشیدی عزآبادی http://drdr.ir/doctor/12478/دکتر-محمدمهدی-رشیدی-عزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12478/دکتر-محمدمهدی-رشیدی-عزآبادی/ 110272 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدمهدی رشیدی عزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدمهدی رشیدی عزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب