دکتر علی اصغر زارع بیدکی

عمومی عمومی

دکتر علی اصغر زارع بیدکی http://drdr.ir/doctor/12497/دکتر-علی-اصغر-زارع-بیدکی/ http://drdr.ir/doctor/12497/دکتر-علی-اصغر-زارع-بیدکی/ 59571 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی اصغر زارع بیدکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر زارع بیدکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب