دکتر احسان زارع

گوارش و کبد

دکتر احسان زارع http://drdr.ir/doctor/12498/دکتر-احسان-زارع/ http://drdr.ir/doctor/12498/دکتر-احسان-زارع/ 117692 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
چهارمحال بختیاری چهارمحال بختیاری خیابان شریعتی، روبروی اداره دارایی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع)
اطلاعات مطب دکتر احسان زارع

آدرس مطب دکتر احسان زارع

شهرکرد - خیابان شریعتی، روبروی اداره دارایی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع)
تلفن مرکز
03813108
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط