دکتر رقیه زارع رشکوئیه

طب سنتی

دکتر رقیه زارع رشکوئیه http://drdr.ir/doctor/12500/دکتر-رقیه-زارع-رشکوئیه/ http://drdr.ir/doctor/12500/دکتر-رقیه-زارع-رشکوئیه/ 127104 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532633000 0
یزد یزد بلوار شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی
اطلاعات مطب دکتر رقیه زارع رشکوئیه

آدرس مطب دکتر رقیه زارع رشکوئیه

تفت - بلوار شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی
تلفن نوبت دهی
03532633000
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط