دکتر نجمه زارع زردینی

عمومی عمومی

دکتر نجمه زارع زردینی http://drdr.ir/doctor/12503/دکتر-نجمه-زارع-زردینی/ http://drdr.ir/doctor/12503/دکتر-نجمه-زارع-زردینی/ 135523 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نجمه زارع زردینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نجمه زارع زردینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب