دکتر فاطمه زینلی حاجی آباد

عمومی عمومی

دکتر فاطمه زینلی حاجی آباد http://drdr.ir/doctor/12512/دکتر-فاطمه-زینلی-حاجی-آباد/ http://drdr.ir/doctor/12512/دکتر-فاطمه-زینلی-حاجی-آباد/ 137194 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فاطمه زینلی حاجی آباد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فاطمه زینلی حاجی آباد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب