دکتر سید مهدی سجادی بافقی

عمومی عمومی

دکتر سید مهدی سجادی بافقی http://drdr.ir/doctor/12518/دکتر-سید-مهدی-سجادی-بافقی/ http://drdr.ir/doctor/12518/دکتر-سید-مهدی-سجادی-بافقی/ 46925 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سید مهدی سجادی بافقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سید مهدی سجادی بافقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب