دکتر نادر سعیدی

دکتر نادر سعیدی

عمومی عمومی

دکتر نادر سعیدی http://drdr.ir/doctor/12522/دکتر-نادر-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/12522/دکتر-نادر-سعیدی/ 45215 http://drdr.ir/images/site/دکتر-نادر-سعیدی-12522.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-نادر-سعیدی-12522.JPG 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نادر سعیدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نادر سعیدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب