دکتر بشری سلطانی گردفرامرزی

عمومی عمومی

دکتر بشری سلطانی گردفرامرزی http://drdr.ir/doctor/12526/دکتر-بشری-سلطانی-گردفرامرزی/ http://drdr.ir/doctor/12526/دکتر-بشری-سلطانی-گردفرامرزی/ 137419 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر بشری سلطانی گردفرامرزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر بشری سلطانی گردفرامرزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب