دکتر ملیحه سلطانی گردفرامرزی

عمومی عمومی

دکتر ملیحه سلطانی گردفرامرزی http://drdr.ir/doctor/12527/دکتر-ملیحه-سلطانی-گردفرامرزی/ http://drdr.ir/doctor/12527/دکتر-ملیحه-سلطانی-گردفرامرزی/ 136473 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ملیحه سلطانی گردفرامرزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ملیحه سلطانی گردفرامرزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب