دکتر علی سلیمی

عمومی عمومی

دکتر علی سلیمی http://drdr.ir/doctor/12529/دکتر-علی-سلیمی/ http://drdr.ir/doctor/12529/دکتر-علی-سلیمی/ 104438 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی سلیمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی سلیمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب