دکتر آزاده سوزنی

عمومی عمومی

دکتر آزاده سوزنی http://drdr.ir/doctor/12534/دکتر-آزاده-سوزنی/ http://drdr.ir/doctor/12534/دکتر-آزاده-سوزنی/ 122844 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر آزاده سوزنی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر آزاده سوزنی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب