دکتر افسانه شاکری

عمومی عمومی

دکتر افسانه شاکری http://drdr.ir/doctor/12539/دکتر-افسانه-شاکری/ http://drdr.ir/doctor/12539/دکتر-افسانه-شاکری/ 119315 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر افسانه شاکری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر افسانه شاکری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب