دکتر مریم شفاعت

عمومی عمومی.درحال حاضر دراورژانس بیمارستان شهید صدوقی کار میکنم .انشالله به زودی مطب دایر میکنم .

دکتر مریم شفاعت http://drdr.ir/doctor/12548/دکتر-مریم-شفاعت/ http://drdr.ir/doctor/12548/دکتر-مریم-شفاعت/ 116249 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
اطلاعات مطب دکتر مریم شفاعت

آدرس مطب دکتر مریم شفاعت

یزد - صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
تلفن مرکز
03538244000
پزشکان مرتبط