دکتر رادیولوژی فردیسان - دکتر وحید صبوری

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر رادیولوژی فردیسان - دکتر وحید صبوری http://drdr.ir/doctor/1255/دکتر-رادیولوژی-فردیسان-دکتر-وحید-صبوری/ http://drdr.ir/doctor/1255/دکتر-رادیولوژی-فردیسان-دکتر-وحید-صبوری/ 42011 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز گوهردشت - خیابان چهارم غربی
اطلاعات مطب دکتر رادیولوژی فردیسان - دکتر وحید صبوری

آدرس مطب رادیولوژی فردیسان - دکتر وحید صبوری

کرج - گوهردشت - خیابان چهارم غربی
تلفن مرکز
02634433106
پزشکان مرتبط