دکتر حمید شمس

عمومی عمومی

دکتر حمید شمس http://drdr.ir/doctor/12552/دکتر-حمید-شمس/ http://drdr.ir/doctor/12552/دکتر-حمید-شمس/ 110572 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر حمید شمس ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حمید شمس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط