دکتر هادی شمشیری

عمومی عمومی
دکتر هادی شمشیری http://drdr.ir/doctor/12555/دکتر-هادی-شمشیری/ http://drdr.ir/doctor/12555/دکتر-هادی-شمشیری/ 136072 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر هادی شمشیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر هادی شمشیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط