دکتر مجتبی شوکتی

عمومی عمومی

دکتر مجتبی شوکتی http://drdr.ir/doctor/12560/دکتر-مجتبی-شوکتی/ http://drdr.ir/doctor/12560/دکتر-مجتبی-شوکتی/ 139617 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجتبی شوکتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجتبی شوکتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب