دکتر شیما شیرخدا

عمومی عمومی

دکتر شیما شیرخدا http://drdr.ir/doctor/12564/دکتر-شیما-شیرخدا/ http://drdr.ir/doctor/12564/دکتر-شیما-شیرخدا/ 137446 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر شیما شیرخدا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر شیما شیرخدا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب